Bij je rijopleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De tussentijdse toets is een voorbereiding op je echte rijexamen. Vaak wordt de toets gereden op driekwart van je rijopleiding.

Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele spanningen weg te nemen.

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij kijkt kritisch naar alle onderdelen die bij het echte rijexamen ook getoetst worden. Je instructeur rijdt dan ook mee. De tussentijdse toets duurt even lang als een echt rijexamen. Je moet dan al wel geslaagd zijn voor je theorie-examen

• Na afloop van de tussentijdse toets krijg je van de examinator een advies mee. Aan de hand hiervan kunnen we zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

• Een toets kan bij een twijfelend examenrit een positieve uitwerking hebben op de examen uitslag!

• Tijdens de tussentijdse toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende auto-examen.

• Onderzoek heeft uitgewezen, dat de slaagkans voor het praktijkexamen door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen!

Bekijk deze korte video voor een gedetailleerde uitleg | Bron: CBR